Rijksbegroting 2022

De Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken kunt u als pdf downloaden op de site van de Rijksoverheid.

Hier vindt u informatie over de Rijksbegroting 2022, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag 2021 (dinsdag 21 september), en de analyses en commentaren van AWVN-experts. Toegespitst op de consequenties voor werkgevers.

Dit jaar door corona alweer geen Gouden of Glazen Koets met paarden en andere rijtuigen. Geen groot militair ceremonieel, wel een erewacht. Geen Ridderzaal, wel de Grote Kerk in Den Haag. Wat blijft? De troonrede, het koffertje en de eerste reactie van AWVN.
In de loop van de komende dagen vindt u hieronder ook de reacties van onze experts op deelgebieden als: NOW, arbeidsrecht, duurzame inzetbaarheid, leven lang ontwikkelen en arbeidsverhoudingen. Log in en u bent helemaal up-to-date.

Wilt u weten welke gevolgen de Prinsjesdagplannen voor werkgevers hebben? In een speciale uitzending van AWVN Actueel praten de experts van AWVN u in een halfuur bij over de highlights van de kabinetsplannen, o.a. over de thuiswerkvergoeding. Kijk het webinar hier terug

Klik op de onderwerpen voor analyses op thema. 

 • Reactie AWVN op de Rijksbegroting 2022

  Prinsjesdag 2021 / Rijksbegroting 2022

  ‘Opluchting én ongeduld tijdens Prinsjesdag 2021’

  Prinsjesdag 2021 wordt gedomineerd door twee emoties: opluchting en ongeduld. Aan de ene kant heerst er opluchting onder werkgevers dat de economie de klappen van de coronapandemie te boven lijkt te komen. Aan de andere kant neemt het ongeduld toe over het uitblijven van een nieuw kabinet. Daarmee worden noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt verder uitgesteld, terwijl er eigenlijk geen tijd te verliezen is, onder andere met het oog op de steeds sneller toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

  Economie lijkt coronaklap goed op te vangen

  Traditiegetrouw geeft het CPB op Prinsjesdag een vooruitblik op de ontwikkeling van de economie. Het planbureau is optimistisch. Het CPB raamt de groei van volgend jaar op 3,5 procent. De werkloosheid komt volgend jaar opnieuw historisch laag uit, namelijk 3,4 procent, veel lager dan eerder in de coronacrisis werd gevreesd. Het begrotingstekort zal dit jaar nog uitkomen op ongeveer 5,4 procent, maar zal volgend jaar – als de coronasteun is afgelopen – zakken naar 2,3 procent. In de voorspellingen van het CPB gaan Nederlandse burgers er gemiddeld 0,1 procent op vooruit. De verwachting is dat de cao-lonen blijven oplopen, naar 2,2 procent erbij in 2022.

  Nasleep corona niet onderschatten

  De ramingen van het CPB geven een beeld van de totale economie. Voor diverse sectoren zijn de economische gevolgen van de coronapandemie nog niet voorbij en ook de nasleep van de pandemie zal veel bedrijven en organisaties treffen, zoals in de cultuur-, horeca-, evenementen- en reisbranche. Per 1 oktober stopt niettemin het overgrote deel van de steunmaatregelen aan bedrijven. In enkele segmenten van de economie is er dus nog een reeks faillissementen en ontslagen te verwachten. Daar staan andere segmenten van de economie tegenover waar de vraag blijft stijgen en waar de personeelstekorten alleen maar verder zullen oplopen.

  Formatieperikelen resulteren in beleidsarme begroting

  Toen de verkiezingen in maart 2021 plaatsvonden, hadden weinigen voorspeld dat ruim 180 dagen later nog geen nieuw kabinet zou zijn aangetreden. Toch lijkt een nieuw kabinet nog ver weg. Dit heeft geresulteerd in een beleidsarme Rijksbegroting voor 2022. Voor de arbeidsmarkt en andere voor werkgevers relevante beleidsterreinen was relatief weinig aandacht in de Troonrede en dat is in de Miljoenennota niet heel anders. De belangrijkste onderwerpen waarop het demissionaire kabinet beleidsvoornemens heeft zijn de woningmarkt en het klimaatbeleid. Op het terrein van werk en inkomen is de meest in het oog springende maatregel dat het kabinet 200 miljoen uittrekt voor koopkrachtreparatie.

  SZW-begroting bevat weinig nieuws

  De begroting van SZW bevat vooral reeds ingezet beleid. Zo maakt het kabinet opnieuw middelen beschikbaar om mensen aan te zetten tot ontwikkelen, bijvoorbeeld via het STAP-budget voor scholing van werkenden, de gratis ontwikkeladviezen die tijdens de coronacrisis zijn geïntroduceerd en de SLIM-regeling voor leren en ontwikkelen in het mkb. Ook de eerder in gang gezette plannen voor betaald ouderschapsverlof gaan door: vanaf augustus volgend jaar krijgen werknemers gedurende 9 weken recht op doorbetaald ouderschapsverlof. Daarnaast onderstreept het kabinet dat de wetgeving voortkomend uit het pensioenakkoord volgend jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Nieuwe plannen bevat de begroting niet. Het ministerie verwijst vooral naar het huiswerk dat het volgende kabinet te doen staat, waaraan ook de koning in de Troonrede expliciet refereerde, namelijk om de kansengelijkheid op de arbeidsmarkt terug te dringen.

  Waarschijnlijk fiscale vrijstelling voor thuiswerken

  Het kabinet zet voorzichtige stapjes om het beleid klaar te maken voor de wereld van werk na corona. Het meest concreet is de aangekondigde maatregel op het gebied van fiscaliteit en mobiliteit. Het zat al even in de pijplijn, maar lijkt in het Belastingplan 2022 definitief te worden, namelijk dat in de werkkostenregeling (WKR) een gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding komt. Werkgevers kunnen daardoor onbelast een vergoeding verstrekken voor kosten die samenhangen met thuiswerken, zoals gas, water, licht en koffie. AWVN heeft in de afgelopen periode diverse keren het belang van deze maatregel onderstreept bij het ministerie van Financiën. Door deze aanpassing zou een belangrijk beletsel om ook na de coronacrisis invulling te geven aan hybride werken worden weggenomen.

  Hervormingen arbeidsmarkt in de wacht

  Het is anderhalf jaar geleden dat de commissie Borstlap met haar advies over de toekomstige regulering van werk kwam. Het rapport legde een basis voor het arbeidsmarktbeleid van een volgend kabinet. De SER heeft op het rapport voortgeborduurd door dit voorjaar met een advies voor de middellange termijn te komen waarin de belangrijkste richtingen door werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden zijn uitgewerkt.

  Zolang er geen nieuw kabinet aantreedt, kunnen de voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving niet worden opgevolgd en blijft onduidelijk hoe de politiek verder wil met de arbeidsmarkt. Dit betekent dat op cruciale onderwerpen, zoals flexibele arbeid, zzp, sociale zekerheid, inclusie en leren en ontwikkelen voorlopig geen stappen worden gezet. Dit is gezien de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt eigenlijk niet wenselijk, want voorlopig zullen daardoor onterechte verschillen tussen werkenden voortbestaan, zal de infrastructuur voor leren en ontwikkelen tekortschieten en zal werkgeverschap overbelast blijven.

  Daar komt bij dat de arbeidsmarkt steeds meer in de greep van de krapte raakt. Dit is niet alleen problematisch voor bedrijven en hun medewerkers, maar zet ook een rem op onze algehele welvaart. Krapte zal de arbeidsmarkt van 2022 naar verwachting domineren en staat daarom tijdens het AWVN-jaarcongres van 30 september centraal. Het is jammer dat er vanuit de politiek voorlopig geen aanpak te verwachten valt, bijvoorbeeld om (meer) werken fiscaal aantrekkelijker te maken.

Verder lezen?

Log in

0 reacties