Webpapers

Webpapers zijn korte artikelen van maximaal twee A4-tjes over grote of kleine onderwerpen: van duurzame inzetbaarheid tot kantoorfruit. Worstelt u met een bepaald HR-thema? Een webpaper helpt u snel weer op weg.

​Er zijn nu nog maar een paar webpapers, maar er zullen er snel meer volgen. Mist u een bepaald onderwerp? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar communicatie@awvn.nl of vertel het de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05.

​Overzicht beschikbare webpapers

Budgetgestuurde verhogingsmatrix
Met de budgetgestuurde verhogingsmatrix bepaalt het bedrijf afhankelijk van zijn financieel resultaat welk budget beschikbaar is voor de jaarlijkse salarisverhogingen. En afhankelijk van de beoordeling van de medewerkers en hun relatieve salarispositie (rsp) in de schaal, wordt dit budget verdeeld. In deze whitepaper vindt u een toelichting op deze beloningssystematiek die tegemoet komt aan de wens om medewerkers die ‘er het meest toe doen’ of een stapje terug doen omwille van hun duurzame inzetbaarheid een passende beloning te kunnen bieden.
Beschikbaar op het uitsluitend voor leden toegankelijke deel van de website

COVER-ATM-FRED.pngFlexibelere en efficiëntere organisatie door anders te roosteren
Hoe het werkaanbod en de personele beschikbaarheid optimaal op elkaar af te stemmen? Zeker nu werkgevers steeds meer belang hebben bij een flexibele organisatie, een prangende vraag. Een aantal veel gehoorde klachten over dienstroosters. Is er één of meerdere daarvan ook van toepassing op uw organisatie? Dan is het tijd voor de oplossingen die modern arbeidstijdmanagement te bieden heeft.
Door Fred van den Bosch, adviseur arbeidstijdmanagement AWVN. 

COVER-ATM-PETER.pngIndividueel roosteren: zeven overwegingen
Er wordt veel geschreven over het bevorderen van individueel roosteren vanuit het perspectief van de werknemer. Dit webpaper geeft zeven overwegingen waarom individueel roosteren nu juist voor een werkgever interessant kan zijn.
Door Peter Hagesteijn, adviseur arbeidstijdmanagement AWVN.

​De 10 meest gestelde vragen over de Wet DBA

Het team DBA van AWVN heeft de 10 meest gestelde vragen over de Wet DBA verzameld en beantwoord.
1. Wat is de Wet DBA? 2. Is de Wet DBA op 18 november 2016 afgeschaft? 3. Waarom is de handhaving verder uitgesteld? 4. Wat houdt verder uitstel in? 5. Wanneer vindt de Belastingdienst mij “kwaadwillend”? 6. Hoe kan ik het beste mijn flexibele schil invullen? 7. Raden jullie aan om een modelovereenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst? 8. Wat voor zekerheid geeft reeds verkregen goedkeuring van de Belastingdienst? 9. Gaat de wet veranderen en wat gaat er veranderen? 10. Welke risico’s loop ik?
Webpaper downloaden

Generatieproof maken van arbeidsvoorwaarden

​Veel arbeidsvoorwaardelijke arrangementen zijn nog gebaseerd op en gekoppeld aan leeftijd: loongebouw, ontziebepalingen voor ouderen, vrijstelling van weekend- of avonddiensten en ontbreken van demotiebeleid. Arbeidsvoorwaarden zijn steeds losser komen te staan van inzetbaarheid en productiviteit. Zo is een disbalans ontstaan tussen beloning, ervaring en kwaliteiten van werkenden uit verschillende leeftijdsgroepen. Bovendien: het levert u iets op. In dit webpaper geven we de antwoorden op de volgende vragen. Wat is het generatieproof maken van arbeidsvoorwaarden? Waarom zou u dat willen doen? Wat levert het op? Wat gebeurt er als u niets doet? Hoe kunt u het aanpakken? Waar moet u rekening mee houden?
•  Webpaper downloaden

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
Het harmoniseren van (pakketten van) arbeidsvoorwaarden is vaak een van de consequenties van een fusie en/of overname. Bij een fusie en/of overname neemt u als werkgever niet alleen het personeel over, maar ook het pakket van arbeidsvoorwaarden met de daarbij behorende verplichtingen. U heeft als werkgever dan te maken met verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten. Als organisaties, afdelingen en personeel daadwerkelijk integreren is het vaak wenselijk om de arbeidsvoorwaardenpakketten samen te voegen. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsverhoudingen binnen afdelingen, maar ook aan beheersmatige aspecten.
Deze paper helpt u op weg en is een handreiking bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. U komt meer te weten over het waarom van harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, het optimale harmonisatieproces en de belangrijke aandachtspunten.
Webpaper downloaden

​Duurzame inzetbaarheidsbeleid... en nu?

Uit AWVN-onderzoek blijkt dat 95% van de werkgevers ‘iets (willen) doen met duurzame inzetbaarheid’.
Duurzame inzetbaarheid veronderstelt dat medewerkers willen en kunnen blijven werken. Voorwaarden hiervoor zijn dat zij gemotiveerd, competent en gezond zijn en dat ook blijven. Duurzame inzetbaarheid heeft ook te maken met de belangen van de organisatie: een fitte organisatie bereikt gemakkelijker haar doelen. Fitte medewerkers zijn productief, flexibel en goed inzetbaar.
Webpaper downloaden

​Het Nieuwe Werken: meer en duurzaam werken

Steeds meer organisaties werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Dit levert veel voordelen op voor zowel de werkgever als z’n werknemers. Zo stijgen de arbeidsparticipatie én de arbeidsproductiviteit, verbeteren de bedrijfsresultaten en groeit de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers.
Webpaper downloaden

​Vakantiedagen en de wet; vijf vragen over de vakantiewetgeving

Hoe zit het ook weer met vakantiedagen, wettelijke en bovenwettelijke? En wat gebeurt er als de werknemer ziek wordt en niet alle vakantiedagen kan opnemen?
Webpaper downloaden

Vakantiewerk en wetgeving

De zomervakantie komt in zicht. Vaste medewerkers nemen twee, drie of soms vier weken vrij. Tijd dus voor vakantiekrachten, maar hoe zit het ook alweer met wet- en regelgeving over jongeren en vakantiewerk?
Webpaper downloaden