Vakblad Werkgeven

Werkgeven is het tijdschrift van AWVN en bericht over alle aspecten van het werkgeverschap zoals beloningsvraagstukken, arbeidsrechtelijke kwesties, cao-besprekingen, reorganisaties en fusies, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, functieonderzoek en grensoverschrijdende arbeid.
Werkgeven verschijnt vier keer per jaar, en wordt gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers op het gebied van sociaal beleid. Oplage: 10.000 exemplaren. Geen lid, maar wel geïnteresseerd in een los abonnement? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, of werkgeverslijn@awvn.nl.

WERKGEVEN.png ​Werkgeven
is nu ook als
digitaal magazine
beschikbaar


Hieronder vindt u de artikelen, rubrieken en columns die in de laatste editie (2017/3 - herfst) zijn verschenen. De volgende editie verschijnt in december 2017.

Artikelen

AK-WG-2017-3-INTERVIEW.pngAK-WG-2017-3-HAPAG-LLOYD.png

De werknemer de baas
In de organisatie van de toekomst heeft het management een dienende rol. In de visie van Ton de Korte, chef arbeid van denkbedrijf De Argumentenfabriek, schept in succesvolle bedrijven de leiding de juiste cultuur en krijgen de medewerkers veel autonomie en verantwoordelijkheid. De Korte leidde het denkproject dat de inhoudelijke grondslag
vormt voor het AWVN-jaarcongres 2017.

Pensioenlasten voorspelbaar en beheersbaar
In tijden van lage rentes en een stijgende levensverwachting, zijn middelloonpensioenen bij verzekeraars nagenoeg onbetaalbaar.
De overstap naar een beschikbare premieregeling ligt echter vaak gevoelig bij bonden, ondernemingsraad en medewerkers.
Containervervoerder Hapag-Lloyd in Rotterdam slaagde erin de transitie binnen een jaar af te ronden.

AK-WG-2017-3-BNGBANK.pngAK-WG-2017-3-JC.png

BNG Bank wint AWVN-trofee
BNG Bank stelt alles in het werk om aansluiting te blijven houden met de klanten van nu. De nieuwe HR-strategie heet ‘Naar een wendbare organisatie’. Hierin staan mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers centraal.
In augustus ontving BNG bank voor haar beleid de tweede AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.

 

Toekomstbeelden
Wat zijn mogelijke wegen naar organisatievernieuwing? Dat is de centrale vraag op het AWVN-jaarcongres. Het antwoord is natuurlijk niet voor iedere onderneming hetzelfde. Toch zijn vier duidelijke richtingen ontstaan die werkgevers de komende jaren inslaan – op weg naar hun organisatie van de toekomst. In alle vier de toekomstbeelden speelt mensenwerk een hernieuwde rol.

AK-WG-2017-3-INCLUSIEF.pngAK-WG-2017-3-ARBEIDSMARKT-CIJFERREPORTAGE.png

Inclusief HR-beleid
Steeds meer werkgevers bieden kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. De volgende
opgave is nu om inclusie duurzaam en structureel in te bedden in de organisatie en het HR-beleid. Hoe?

AWVN-arbeidsmarktenquête 2017
De problemen die werkgevers ondervinden op de arbeidsmarkt zijn groter dan gedacht. Schaarste tekent zich op meer functies af dan alleen technisch personeel. Werkgevers bieden vaker een vast contract aan, maar investeren ook meer in personeelsdossiers om eventueel ontslag gemakkelijker te laten verlopen.En verder in dit nummer:

Werknemer versus zzp’er: een nieuw stukje van de puzzel
Arbeid en Recht
Er bloeit van alles in de polder
Column Harry van de Kraats
Oproepkrachten
Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn
Financiële problemen voorkomen
Doe mee(r) met Tiptrack
Het Zweedse model
Ook de tweede AWVN-studiereis ging naar Scandinavië, maar nu naar Stockholm.
Inspiratie putten uit het Zweedse model –  een kort verslag.
Geld of vertrouwen?
Doordenken met Ronald de Leij