Draagvlak van de cao

COVER-DRAAGVLAK-CAO.pngIn december 2013 verschenen boek (191 pagina's) met bijdragen van prominente wetenschappers en deskundigen van AWVN over het draagvlak van de cao.
Prijs
€ 22,50 voor leden, € 29,50 voor niet-leden (prijzen incl. BTW).
Bestellen
AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.  

Inhoud
Draagvlak van de cao door dr. Maurice Rojer (AWVN/ABU) en mr. Karin van der Veldt (AWVN)
Draagvlak sociale partners en hun instrumentarium door prof. dr. Klara Boonstra (VU en FNV)
Van hoeksteen tot obstakel? Cao's en de crisis in Europa door prof. dr. Maarten Keune (AIAS, UvA)
De cao: terug van nooit weggeweest door drs. Laurens Harteveld (AWVN)
Over vakbonden, legitimatie en Lotmar door mr. Niels Jansen (UvA)
Voor alles is een tijd door prof. mr. Ferdinand Grapperhaus (UvM, Allen & Overy en SER)
Wie vertegenwoordigt? door prof. mr. Evert Verhulp (UvA en SER)
Betekenis AVV-instrument voor draagvlak cao door dr. Maurice Rojer (AWVN/ABU) en mr. Karin van der Veldt (AWVN)
Het vakbondstientje door mr. dr. Monica Wirtz (AWVN)
Een verplichte bijdrage voor de cao door prof. dr. Paul de Beer (AIAS, UvA en De Burcht)
Van draagvlak naar betrokkenheid door drs. Yvonne Boomsma en Jan de Kramer (AWVN)
Draagvlak in arbeidsverhoudingen door dr. Arjen Verhoeff en drs. Geert de Bruin (AWVN)