Prinsjesdag 2016: ondernemingsraad

Het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR over de beloning van topbestuurders beoogt invoering van de verplichting tot een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad.

Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Dit gesprek gaat over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen bedrijven met honderd werknemers of meer. Het gaat om het expliciteren van de verplichting om overleg te voeren en de verplichting tot het verschaffen van informatie over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden en beloning van verschillende groepen werknemers. De wetswijziging moet zorgen voor een duidelijkere norm in de wet. Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2017.

Marco Veenstra