Prinsjesdag 2016

kroon-2.png
Hier vindt u informatie over het voorgenomen kabinetsbeleid zoals dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Wij geven aan waar u als werkgever rekening mee moet houden en duiden onze visie op het kabinetsbeleid. Fiscaal
AWVN begrijpt dat in deze “verkiezingsbegroting” alle doelgroepen een koopkrachtverbetering in het vooruitzicht wordt gesteld, maar zet vraagtekens bij de extra uitbouw van het stelsel van toeslagen. Lees meer

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid
Het kabinet blijft inzetten op preventie en duurzame inzetbaarheid maar bouwt hierbij voort op de reeds ingeslagen weg; dus weinig nieuws. Lees meer

Gezondheidszorg
AWVN vindt het zorgelijk dat verwacht wordt dat de zorgkosten ook in 2017 weer met 2% stijgen. En werkgevers betalen mee. Lees meer

Internationaal
In de Prinsjesdagstukken worden zorgen geuit op een aantal terreinen, zoals veiligheid, economie en handel in Europa en de wereld. Maatregelen om daarop in te spelen komen echter slechts beperkt aan de orde. Lees meer

Ondernemingsraad
Het wetsvoorstel tot wijziging van de WOR over de beloning van topbestuurders beoogt invoering van de verplichting tot een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Lees meer

Pensioenstelsel
De miljoenennota biedt vrijwel geen inhoudelijks nieuws over ‘2e pijler pensioen’, alleen een samenvatting van reeds eerder aangekondigde beleidsvoornemens. Wel twee fiscale versoepelingen voor arbeidspensioenen. Lees meer

Sociale zekerheid
Het beleid voor 2017 op het gebied van sociale zekerheid richt zich op twee kernwaarden: goed werk en kansen voor iedereen. Voor het realiseren van deze kernwaarden wordt in de begroting met name ingezet op het verder uitwerken van de door dit kabinet ingezette hervormingen en decentralisaties. Lees meer

 

Dinsdagmiddag heeft AWVN via een persbericht gereageerd op de voorgenomen kabinetsplannen.

 

​Op het AWVN-kanaal op YouTube vindt u een kort vraaggesprek met Gerard Groten, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid en remuneratie, over de Rijksbegroting 2017 en wat de kabinetsplannen voor werkgevers betekenen. Ook gaat hij in op de looneis van FNV en de ideëen van CNV. Bekijk via YouTube.

 

 

Hier vindt u het persbericht over de maand augustus in lopend cao-seizoen 2016.

 

CAO-info extra: Prinsjesdag
Ter gelegenheid van Prinsjesdag 2016 verschijnt donderdag 22 september een special van CAO-info, geheel gewijd aan de Rijksbegroting 2017.

Deze extra editie van CAO-info, alleen beschikbaar op de ledensite, gaat in op:
• de kabinetsplannen voor 2017
• macro-economische ontwikkelingen in 2017
• de koopkrachtontwikkeling
• de arbeidsvoorwaardennota FNV en de looneis CNV
• ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

En tenslotte..
​• Link naar tekst Troonrede
• Link naar Miljoenennota, Rijksbegroting en Belastingplan
• Link naar macro-economische verkenning 2016 (CPB)