Stijging cao-lonen blijft stabiel

04-04-2014

De gemiddelde, in nieuwe cao’s afgesproken loonstijging bedroeg in maart 1,64 procent. Dat is in lijn met de afspraken gemaakt in februari. De gemiddelde loonafspraak in de cao’s van 2014 bedraagt 1,50 procent.

​Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

AWVN blijft bij de eerder uitgesproken verwachting dat over geheel 2014 de gemiddelde cao-afspraak rond 1,5 procent zal bedragen. In maart werden 17 nieuwe cao’s afgesproken waardoor het totale aantal 2014-cao’s op 49 komt.

In één oogopslag
Gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden.

Plaatje persbericht loonontwikkeling over maart 2014.png

Einde bericht
Inlichtingen: Jannes van der Velde, 06 51 931 044, j.velde@awvn.nl