Nieuwe opleiding versterkt rol HR-professional

Werkgeversorganisatie AWVN en Nyenrode Business Universiteit starten in januari 2014 met een nieuwe leergang: Strategisch HRM.

​Deze leergang is erop gericht de verbinding tussen de HR-strategie en het ondernemingsbeleid te verstevigen.

Harry van de Kraats, algemeen directeur van AWVN en oud-HR-directeur van NS, herkent uit eigen ervaring dat de eisen die worden gesteld aan HR en de HR-eindverantwoordelijke veranderen. Van de Kraats: ‘HR wordt steeds meer gezien als business partner van het primaire bedrijfsproces. De HR-strategie moet daarom goed aansluiten bij de doelstellingen en het beleid van de onderneming. Door de deskundigheid en praktijkervaring van AWVN te verbinden met de theoretische expertise en opleidingsexpertise van Nyenrode, hebben wij een zeer sterke leergang ontwikkeld. Een leergang die voor iedere professional met HR in zijn aandachtsgebied interessant is om zijn positie te versterken in de lijn én op directieniveau.’

Miša Džoljić en Leen Paape, respectievelijk CEO en dean van Nyenrode Business Universiteit, zijn blij met de samenwerking met AWVN. Džoljić: ‘Deze actiegerichte leergang is zo ontwikkeld dat de deelnemers de opgedane kennis direct kunnen toepassen in de praktijk. Het past geheel bij de visie van Nyenrode intensief samen te werken met het bedrijfsleven. Op deze manier kunnen wij garanderen dat de leergang optimaal aansluit bij de behoeften van de deelnemers en de ontwikkelingen uit de praktijk.’
De leergang strategisch HRM start in januari 2014 en staat onder programmamanagement van Lidewey van der Sluis, hoogleraar van Nyenrode, en Renske Rietbergen, manager business development van AWVN.

Persbericht AWVN
18 september 2013
Noot voor de pers: neem voor nadere inlichtingen contact op met Jannes van der Velde, woordvoerde AWVN, telefoon 06 51 931 044.