Loonafspraken april bovengemiddeld

10-05-2017

In april afgesloten cao’s kennen een hoger gemiddelde dan het cao-jaar als geheel: 1,77 procent. Het jaargemiddelde voor 2017 loopt daardoor op van 1,51 naar 1,56 procent.

In april afgesloten cao’s kennen een hoger gemiddelde dan het cao-jaar als geheel: 1,77 procent. Het jaargemiddelde voor 2017 loopt daardoor op van 1,51 naar 1,56 procent. De spreiding rond dat gemiddelde is nog steeds groot met de hoogste loonafspraken in de metaalindustrie (2,0 procent) en de laagste afspraken in de financiële dienstverlening (0,8 procent).

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers, betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

In 2017 lopen in totaal 433 cao’s af voor bijna 2,75 miljoen werknemers. Inmiddels is 24 procent van de aflopende cao’s vernieuwd. Met 19 afspraken was het aantal akkoorden in de maand april aan de lage kant. Onder dit kleine aantal cao’s bevinden zich wel enkele grote cao’s, zoals Tata Steel, de kleinmetaal en het beroepsgoederenvervoer. Daardoor vallen onder de april-akkoorden opmerkelijk veel werknemers: 310.000. Dat zijn er bijna evenveel als in het gehele eerste kwartaal van 2017: 380.000 werknemers.

Het totale aantal in 2017 afgesloten akkoorden is normaal en volgt het gebruikelijke seizoenspatroon. AWVN verwacht óp grond van dat patroon dat in mei en juni – bijna ieder jaar de drukste onderhandelingsmaanden - veel nieuwe cao-akkoorden gesloten zullen worden.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden.
 
maandbericht loonstijging april 2017.jpg