Helft werknemers op nullijn

De helft van de werknemers met een in 2013 afgesloten cao zit op de nullijn. Dat wil zeggen dat hun nieuwe cao geen collectieve verhoging van het schaalloon of van de structurele eindejaarsuitkering heeft.

Dat stelt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse voortgangsrapportage over het cao-seizoen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers. In totaal gaat het om ruim 725.000 werknemers met een nullijn voor minimaal een kalenderjaar. Ruim 100.000 werknemers krijgen zelfs twee of meer jaren geen loonsverhoging via de cao. In 2013 kregen tot dusver ruim 1.250.000 werknemers een nieuwe cao; 259 cao’s werden vernieuwd.

In juni kwamen 33 cao’s tot stand. De loonstijging die vakbonden en werkgevers afgelopen maand met elkaar afspraken komt gemiddeld op 1,55 procent. Sinds maart bedraagt de gemiddelde afgesproken loonstijging ongeveer 1,5 procent. De gemiddelde loonstijging van alle 2013-akkoorden is 1,42 procent. De stijging per maand is al een aantal maanden stabiel op ongeveer 1,5 procent. Dat is beduidend lager dan de 1,6 procent van akkoorden gesloten in 2012 en de 1,7 procent voor 2011-akkoorden.

Opvallend is dat in het lopende cao-jaar in bijna vier op de tien afspraken over eenmalige uitkering voorkomen, meer dan in voorgaande seizoenen. Nog opvallender is dat de gemiddelde loonstijging van akkoorden met een eenmalige uitkering lager uitvalt (1,3%) dan akkoorden zonder een eenmalige uitkering (1,5%). Met andere woorden: de structurele loonstijging wordt dit seizoen (deels) omgezet in een eenmalige beloningsvorm. De eenmalige uitkering functioneert dit seizoen duidelijk als ventiel.

De afgelopen vijf jaar hebben cao-partijen telkens meer afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid dan het jaar ervoor. Het gaat daarbij om concrete afspraken rond scholing, oudere werknemers, werk- en stageplaatsen voor (wa)jongeren en vitaliteit van werknemers. Maar in de huidige recessie (de derde op rij) verschijnt een duidelijke trendbreuk: voor het eerst in vijf jaar neemt het aantal akkoorden met kwalitatieve afspraken over duurzame inzetbaarheid over de hele linie af.

Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over hun arbeidsvoorwaardenbeleid en -onderhandelingen. AWVN beschikt met zijn cao-databank over de grootste verzameling kwantitatieve cao-informatie van Nederland.

In één oogopslag
Gemiddelde loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden.

PB2013-02-07-IN-EEN-OOGOPSLAG.png

EINDE PERSBERICHT
Inlichtingen: Jannes van der Velde, 06 51 931 044, j.velde@awvn.nl.