Cao wordt continu samenwerkingsproces

22-09-2015

Cao-onderhandelingen zijn de afgelopen jaren ingrijpend van karakter veranderd en zullen ook de komende jaren verder toegroeien naar een continu samenwerkingsproces tussen werkgever, vakbonden en andere betrokkenen. Waar vroeger delegaties van werkgever en werknemers in een aantal onderhandelingsrondes een nieuw contract sloten, ligt de nadruk nu meer en meer op het voortraject. In het bijzonder gaat het daarbij om het raadplegen en betrekken van medewerkers om te zorgen dat een nieuwe cao draagvlak heeft.

Dat is de rode draad in de nieuwe AWVN-publicatie ‘De cao van de 21ste eeuw’. Het eerste exemplaar werd vandaag door AWVN-directeur Harry van de Kraats overhandigd aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De brochure bevat tien voorbeelden van eigentijdse cao’s en hun totstandkoming, waaronder die van de Nederlandse Spoorwegen, Movares, de Nederlandse Vereniging van Banken en KPN. Het zijn stuk voor stuk cao’s, die de afgelopen tijd vernieuwd zijn naar tevredenheid van werkgevers, vakbonden en medewerkers.

Eigentijds zijn – naast vernieuwing van het proces om tot een nieuwe cao te komen – de grotere flexibiliteit in werktijden, inzetbaarheid en beloningsvormen, het gebruik van persoonlijke keuzebudgetten, de moderne, wat informelere taal van de cao en de vorm waarin deze beschikbaar is.

Persbericht AWVN, 22 september
Download 'De cao van de 21ste eeuw'