AWVN: Pensioenpremies stabiel

24-06-2014

Den Haag, 24 juni 2014 – De jarenlange stijging van de kosten van pensioenregelingen is afgevlakt. Die conclusie trekt werkgeversvereniging AWVN uit een eigen vergelijkend onderzoek naar de ontwikkelingen bij 93 Nederlandse pensioenfondsen.

AWVN adviseert een groot aantal ondernemingen en bedrijfstakken over hun pensioenregelingen en onderzoekt jaarlijks deze regelingen. De onderzochte regelingen gelden voor driekwart van de Nederlandse werknemers.
Uit de ‘Algemene benchmark Pensioen 2014’ blijkt dat de voor 2014 vastgestelde pensioenpremies gelijk zijn gebleven na jaren van stijging. Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor. De eerste is dat de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is gestegen. De tweede is dat in veel cao’s afspraken zijn gemaakt over vaste of maximale pensioenpremies. Sociale partners hebben samen ingezien dat verdere stijging onverantwoord is, constateert AWVN.

De pensioenadviseurs van de werkgeversvereniging voorzien dat de onderliggende trends zich in 2015 zullen voortzetten: pensioenregelingen worden soberder (lagere pensioenopbouw) en goedkoper (lagere premies voor werkgevers en werknemers).

Uit het AWVN-onderzoek blijkt verder dat werkgevers veruit het grootste deel van de pensioenkosten betalen: bijna tweederde (63 procent). De meerderheid van de pensioenregelingen - 85 procent - is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon.

AWVN verklaart een groot deel van de ontwikkelingen uit overheidsbeleid en nieuwe wetgeving op het vlak van pensioenen. Zo is in 2014 de maximale belastingvriendelijke pensioenopbouw verlaagd en de pensioenleeftijd verhoogd. In 2015 wordt een groot pakket aan maatregelen ingevoerd die pensioenopbouw verder versoberen. De maximale opbouw wordt beperkt en voor salarisdelen boven de 100.000 euro is er helemaal geen fiscaalvriendelijke pensioenopbouw meer.

Werkgeversvereniging AWVN is een vooraanstaand adviseur van werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden, beloning, pensioenen en sociaal beleid. Onder meer is AWVN betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Einde bericht

De ‘Algemene benchmark Pensioen 2014’ is gepubliceerd op www.awvn.nl en daar te downloaden als pdf.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, 06 51 931 044, j.velde@awvn.nl