Lichte versnelling in cao-onderhandelingen

10-06-2015

Maandbericht CAO-seizoen: In de eerste vijf maanden van 2015 werden 125 cao’s afgesloten.

Dat is nog steeds minder dan de 200 akkoorden die in andere jaren tot stand kwamen in dezelfde periode, maar betekent wel een lichte versnelling in de onderhandelingen.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse cao-bericht. AWVN, als adviseur van werkgevers betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen, verwacht dat in het tweede deel van het cao-jaar deze versnelling zal doorzetten.

In mei kwamen 23 nieuwe cao’s tot stand met een gemiddelde loonstijging van 1,54 procent. Voor geheel 2015 bedraagt de gemiddelde loonafspraak 1,59 procent. Rond het niveau van 1,6 bevindt de loonontwikkeling zich al sinds de tweede helft van 2013. De werkgeversvereniging voorziet dat dat niveau in de rest van 2015 ongeveer gelijk blijft.

Cao-akkoorden die ná 2015 aflopen en waarvoor dus de stijging voor geheel 2015 vastligt, vertonen een gemiddelde loonstijging van 1,56 procent op twaalfmaandsbasis. Dit is een fractie lager dan 2014, toen de gemiddelde contractloonstijging uitkwam op 1,59 procent.

Opvallend is dat de lage inflatie geen invloed lijkt te hebben op cao-resultaten. Hoewel de geldontwaarding ver achterblijft bij de verwachtingen, blijkt dit de hoogte van de loonafspraken niet neerwaarts te beïnvloeden. Wel is het bekende patroon zichtbaar van hogere contractloonafspraken in exportgeoriënteerde sectoren en lagere contractloonafspraken in sectoren gericht op de binnenlandse markt (zoals de financiële en zakelijke dienstverlening en de overheid).

Het cao-seizoen 2015 in één oogopslag
Gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden (2015).

Afbeelding persbericht loonontwikkeling.png