Cao-jaar kalm begonnen

14-02-2017

Maandbericht cao-seizoen - Het cao-jaar 2017 is uitermate kalm begonnen met een iets lager dan ‘normaal’ aantal afgesloten cao’s en overwegend ‘normale’ loonafspraken.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers, betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en bij een groot deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Opvallend in de cao’s van de afgelopen maanden is dat de tegenstelling industrie - dienstverlening lijkt te verdwijnen. De afgelopen jaren was het steeds zo dat in de industrie stelselmatig hogere loonafspraken werden gemaakt dan in de dienstverlening. Sinds enige maanden is het beeld veel gevarieerder en is geen samenhang meer vast te stellen tussen hoogte van de loonafspraak en economische sector. AWVN schrijft dit toe aan veranderde marktomstandigheden in de economie.

In januari kwamen 14 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,77 procent. Dat is iets boven het gemiddelde van de afgelopen jaren, wat wordt veroorzaakt door een klein aantal uitschieters. In 2017 lopen in totaal 411 cao’s af voor 2,75 miljoen werknemers.

Het cao-seizoen in één oogopslag
Gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden.

Loonontwikkeling jan 2017.png