Ziekteverzuim op laag punt

27-03-2015

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996.

​Aldus meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie.

In 2014 waren 38 van de duizend werknemers ziek. Het ziekteverzuimpercentage was sinds 1996 niet zo laag. In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2 procent en veranderde vervolgens tot 2011 vrijwel niet.  De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage verder gedaald, tot onder de 4 procent in 2014. Dit houdt mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

Laag verzuim in kleine bedrijven
In grote bedrijven is het ziekteverzuim hoger. In bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2014. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog, in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) was het met 4,6 procent bijna driemaal zo hoog.
Het ziekteverzuim daalde de laatste jaren in alle bedrijven, ongeacht het aantal werknemers. Het sterkst was de daling in de grote bedrijven. Daar nam het verzuim in de periode 2001–2014 met 2,5 procentpunt af, in de kleinere bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Laagste ziekteverzuim in horeca
Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In 2014 was het bij de horeca met 2,1 procent het laagst. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk ook toe met de leeftijd. Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag.
In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim relatief hoog. Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

Volledige bericht: kijk op de site van het CBS