UWV stuurt brief over Ziektewet-flex-uitkeringen uit eerste helft 2013

15-01-2014

Mogelijk ontvangt u binnenkort van het UWV een brief over Ziektewet-flex-uitkeringen die het UWV in januari 2013 tot en met juni 2013 heeft toegekend aan (ex-)werknemers.

Heeft u (ex-)werknemers aan wie UWV in januari tot en met juni 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend? Dan ontvangt u in januari 2014 een brief met een overzicht van deze uitkeringen. Met dit overzicht kunt u kopieën opvragen van de beslissingen die het UWV in januari tot en met juni 2013 aan (ex-)werknemer(s) hebben gestuurd. Deze kopieën heeft u niet eerder van het UWV ontvangen. De uitkeringen tellen mee in de berekening van de premie ZW-flex voor 2015.

Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit drie onderdelen: de gedifferentieerde premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Deze wijziging is onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), die op 1 januari 2013 is ingevoerd.

Gedifferentieerde premie ZW-flex 2015

De gedifferentieerde premie ZW-flex voor 2015 wordt berekend op basis van de Ziektewet-uitkeringen die het UWV in 2013 heeeft toegekend aan flexwerkers.
Heeft u geen (ex-)werknemers aan wie UWV een Ziektewet-uitkering heeft toegekend, dan betaalt u alleen de minimumpremie. In 2014 is deze premie voor grote werkgevers 0,14%. Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en hun individuele premie.

Meer informatie

In het najaar van 2014 informeert de Belastingdienst werkgevers over de hoogte van uw gedifferentieerde premie Whk voor het premiejaar 2015. Meer informatie over de berekening van de gedifferentieerde premie Whk 2014 vindt u op de site van het UWV en in de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014.

Bron Nieuwsbericht UWV, 14 januari 2013