WNT-normen 2017

12-12-2016

Onlangs zijn de WNT-normen 2017 gepubliceerd, inclusief de sectorale bezoldigingsnormen en de normen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (alle sectoren).

Jaarlijks kunnen de maxima worden aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2017 is het algemene maximum € 181.000, inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden in 2017 sectorale normen. Het overzicht van de verschillende in 2017 van toepassing zijnde maxima vindt u via deze link.

De komende jaren zal de bezoldiging van diverse topfunctionarissen conform het overgangsrecht worden afgebouwd. Voor de eerste topfunctionarissen start de afbouw op 1 januari 2017. Afhankelijk van sectorale regelgeving en verlaging van het algemeen wettelijk bezoldigingsmaximum in 2015 kan het overgangsrecht tevens op andere momenten aanvangen. Op topinkomens.nl vindt u nuttige, recente infographics over het overgangsrecht, ook per sector.  

Tot slot een noot over het proces: de WNT-III moet nog worden voorgelegd aan de Raad van State.

Bron www.topinkomens.nl
Contactpersoon binnen AWVN Karin van der Veldt en René van Lieshout