WNT-norm van 130% naar 100%

03-12-2013

Minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel en de memorie van toelichting met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens op de site van Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

​Deze wet is een vervolg op de Wet Normering Topinkomens die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Deze wet normeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Met voorliggend wetsvoorstel wordt deze bezoldigingsnorm teruggebracht van 130% naar 100% van het niveau van een minister.

Het is de bedoeling dat het voorstel op 1 januari 2015 in werking treedt. Op overheid.nl biedt de minister een publieke voorconsultatie. Een ieder kan dus zijn reactie geven op het voorgenomen wetsvoorstel.