Wetsvoorstel beschut werk en praktijkroute naar Tweede Kamer

21-10-2016

Op 18 oktober heeft staatssecretaris Klijnsma een wetsvoorstel over beschut werk en over de zogenaamde praktijkroute naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de wetswijzigingen al begin 2017 van kracht worden.

Gemeenten moeten vanaf volgend jaar aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. Een wetsvoorstel met deze verplichting is vandaag aan de Tweede Kamer voorgelegd. In hetzelfde voorstel is opgenomen dat mensen via de zogenoemde Praktijkroute kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak, als op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Praktijkroute
Om de toegang tot het doelgroepregister en het plaatsen op een baan te versnellen, wordt de praktijkroute ingevoerd. Nu uit onderzoek blijkt dat de loonwaardemeting op de werkplek ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, gaat Klijnsma dit bij wet regelen. Gemeenten en werkgevers zijn sterk voorstander van deze methode: minder bureaucratisch en minder omslachtig. Hierdoor is het naar verwachting makkelijker en sneller om banen voor de banenafspraak te realiseren.

Beschut werk
Nadat eerder dit jaar bleek dat het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken in gemeenten nauwelijks van de grond komt, kondigde Klijnsma maatregelen aan. Die staan in dit wetsvoorstel. Nieuw hierin is ook dat mensen straks zelf een advies voor beschut werk kunnen aanvragen.

Loonschalen 100 – 120% WML in cao’s
Voor het welslagen van de banenafspraak is het belangrijk dat in cao’s ook loonschalen vanaf 100 tot 120 procent van het wettelijk minimumloon (WML) zijn opgenomen. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat deze loonschalen in steeds meer cao’s zijn ingevoerd. In 239 van de 627 onderzochte cao’s – die gelden voor driekwart van het totale aantal werknemers – zijn inmiddels loonschalen op WML-niveau aanwezig.  Eind volgend jaar moeten alle cao’s hieraan voldoen.

AWVN is blij met het invoeren van de praktijkroute. Het scheelt werkgevers veel tijd en administratieve rompslomp.

Lees hier het volledige persbericht van het ministerie van SZW.