Wet Normering Topinkomens-II uitgesteld

10-12-2014

De Wet Normering Topinkomens (WNT)-II is uitgesteld. Het was de bedoeling dat de wet per 1 januari 2015 in werking zou treden.

Met de WNT-II wordt beoogd om het salaris van een topfunctionaris in de publieke en semi-publieke sector te maximaliseren tot 100% van een ministersalaris. De wet is de opvolger van de WNT-I, waarin voor dezelfde doelgroep het salaris was gemaximaliseerd tot 130% van een ministersalaris.
De WNT-I is op 1 januari 2012 in werking getreden en bevatte nog veel haken en ogen. Daarom is er vanuit AWVN en het veld bij de minister van Binnenlandse Zaken voortdurend op aangedrongen om in ieder geval eerst de WNT-I goed te evalueren en de effecten van de WNT-II te bestuderen alvorens de WNT-II in te voeren. Desalniettemin werd de WNT II op 16 oktober door de Tweede Kamer aangenomen.
Tijdens de procedure in de Eerste Kamer is 9 december uiteindelijk toch besloten de inwerkingtreding van de WNT-II uit te stellen. VVD, CDA en D’66 zijn op de valreep met nadere vragen gekomen.

Karin van der Veldt

Zie hier eerdere berichtgeving omtrent de WNT-II