Werkgevers aan de slag met pensioencommunicatie

15-10-2015

De pensioenchecklist maakt het werkgevers makkelijker om de basisinformatie over de pensioenregeling te bespreken, onder andere met nieuwe werknemers tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

​Afgelopen week is de pensioenchecklist gepubliceerd. De checklist maakt het werkgevers makkelijker om de basisinformatie over de pensioenregeling te bespreken, onder andere met nieuwe werknemers tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. De pensioenchecklist sluit aan bij de Pensioen 1-2-3, die de huidige startbrief uiterlijk op 1 juli 2016 gaat vervangen.

De Stichting van de Arbeid roept met deze aanbeveling werkgevers op om beter het gesprek te voeren over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Werkgevers vervullen namelijk een spilfunctie bij het vergroten van het pensioenbewustzijn van werknemers. De checklist kan een nuttig hulpmiddel zijn om deze spilfunctie beter te gaan invullen.
Checklist downloaden

Op 3 november organiseert AWVN samen met Wijzer in Geldzaken tijdens de Pensioen3daagse een bijeenkomst over de pensioenchecklist. Tijdens deze bijeenkomst gaan de pensioenexperts van AWVN in op de eisen waaraan werkgevers moeten voldoen als het gaat om pensioencommunicatie en hoe de checklist hierbij helpt. U gaat actief aan de slag met de checklist zodat u na afloop ook daadwerkelijk het gesprek over de basiskenmerken van uw pensioenregeling kunt voeren. Wijzer in Geldzaken laat u zien welke tools verder beschikbaar zijn om werkgevers te ondersteunen bij pensioencommunicatie. Het programma sluit af met een presentatie over de do’s and don’ts van pensioencommunicatie.
Meer informatie en aanmelden

Hedda Renooij