Voorlichtingsbijeenkomsten sectorplannen op 6 en 11 maart

17-02-2014

Het Actieteam Crisisbestrijding organiseert samen met het ministerie van SZW op 6 maart in Utrecht en 11 maart in Arnhem voorlichtingsbijeenkomsten over de Regeling cofinanciering sectorplannen.

Vanaf 1 april tot en met 31 mei 2014 kunnen weer sectorplannen bij het Agentschap SZW worden ingediend. Daarom organiseert het Actieteam Crisisbestrijding samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 6 maart in Utrecht en 11 maart in Arnhem voorlichtingsbijeenkomsten over de Regeling cofinanciering sectorplannen.
Sociale partners, vertegenwoordigers van regio’s en andere belangstellenden krijgen tijdens deze bijeenkomst informatie over de Regeling cofinanciering sectorplannen en informatie over waar sociale partners en regio’s rekening mee moeten houden bij het indienen van de plannen.
De eerste tranche om sectorplannen in te dienen liep van oktober tot en met december 2013. In die periode zijn 35 sectorplannen ingediend. SZW zal op basis van de ervaringen van de eerste tranche suggesties doen voor het opstellen van een sectorplan. Medewerkers van het Actieteam zullen aangeven welke ondersteuning vanuit het Actieteam mogelijk is bij het opstellen van het sectorplan.
Daarnaast wordt aandacht gegeven aan een aantal onderwerpen dat past binnen de zeven aandachtsgebieden van de regeling maar die nog weinig aandacht hebben gekregen in de aanvragen van de eerste aanvraagtermijn. Dat gaat om vragen als:
- hoe kan via het sectorplan ervoor gezorgd worden dat werkzoekenden, en in het bijzonder niet-westerse werkzoekenden, kansen krijgen op werk;
- hoe wordt de aanpak van laaggeletterdheid effectief in een sectorplan verwerkt;
- hoe kan de intersectorale mobiliteit worden opgepakt;
- wat kan in een sectorplan opgenomen worden aan maatregelen voor werkende chronisch zieken en
- wat betekent dat voor de financiële kant van de aanvraag?

U kunt zich hiervoor aanmelden bij info@stvda.nl. Vermeld op de aanvraag uw voorkeur voor de datum/plaats, uw naam, e-mailadres en uw werkkring.
Meld u snel aan want vol is vol!
U krijgt binnen twee werkdagen antwoord of u aanwezig kunt zijn op de plaats van uw voorkeur. Eind februari ontvangt u het definitieve programma.

Meer informatie over de Regeling en het indienen van sectorplannen is te krijgen via
actieteam@stvda.nl.