Uitsluitend maatwerk in nieuwe cao's

03-10-2014

Cao-partijen maken uitsluitend loonafspraken die passen bij de economische toestand van bedrijf of bedrijfstak. Van de hantering van een centrale norm blijkt helemaal niets.

Dit meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Volgens AWVN, dat voortdurend alle Nederlandse cao’s monitort, ‘zweven’ de loonafspraken die in 2014 worden gemaakt al geruime tijd rond een gemiddelde van 1,6 procent. Of een bedrijf dan wel branche boven of beneden dat gemiddelde zit, hangt samen met twee kenmerken van de betreffende organisatie(s): liggen de afzetmarkten in binnen- of buitenland en is de organisatie dienstverlenend of industrieel? Op het binnenland gerichte dienstverleners maken veel lagere loonafspraken dan exporterende industriële bedrijven. Volgens AWVN reflecteert dit beeld de algemene situatie van de economie: in het binnenland wordt bezuinigd, de export genereert economische groei.

In september bedroeg de gemiddelde nieuwe loonafspraak 1,82 procent. Het gemiddelde over heel 2014 bedraagt nu 1,64 procent. Afgelopen maand werden 18 nieuwe cao’s gesloten. Het totale aantal in 2014 afgesloten cao’s blijft met circa 270 akkoorden nog steeds ver achter bij een doorsnee-cao-jaar. Van de meer dan 500 cao’s die dit jaar aflopen of afliepen, is na driekwart jaar slechts iets meer dan de helft vernieuwd.

Afgesproken loonstijging per economische sector (2014)

 Afbeelding sector persbericht 3 oktober 2014.png

Het cao-seizoen 2014 in één oogopslag

Gemiddelde afgesproken loonstijging per afsluitmaand en aantal afgesloten akkoorden (2014).
 Afbeelding loonontwikkeling persbericht 3 oktober 2014.png