Sociale verzekeringen per 1 juli

28-06-2016

Overzicht van de sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 juli 2016.

Op 1 juli worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2016.
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.524,60 naar € 1.537,20 bruto per maand.
 
Download overzicht uitkeringsbedragen