Toename werkloosheid vlakt af

17-10-2013

De nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat de werkloosheid weliswaar nog steeds toeneemt, maar veel minder hard dan aan het begin van dit jaar.

De nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat de werkloosheid weliswaar nog steeds toeneemt, maar veel minder hard dan aan het begin van dit jaar. Raakten begin dit jaar nog zo’n 17.000 mensen per maand hun baan kwijt, in september waren dat er nog 2.000. Uiteraard is op het moment iedere verdere toename van de werkloosheid vervelend, maar het is positief dat het aan het afvlakken is.
Volgens het CBS was in september 8,6% van de beroepsbevolking werkloos, dat zijn 685.000 personen. Onder jongeren is de werkloosheid nog altijd het hoogst: daar is 16,5% werkloos.
Volgens de internationale werkloosheidsdefinitie, waarmee we ons dus kunnen vergelijken met andere landen, is 7% werkloos.

In september ontvingen 400.000 personen een WW-uitkering. Dat zijn er 100.000 meer dan een jaar geleden. Wel is er positief nieuws in de bouw: daar neemt het aantal WW-uitkeringen al twee maanden af. Dit kan mogelijk overeenkomen met onderzoek van Berenschot dat ook onlangs is verschenen, waarin een derde van de HR-managers in de bouw heeft aangegeven komend jaar personeelskrapte te verwachten. Ook uit sectoronderzoek van UWV komen positieve signalen over meer werkgelegenheid naar voren, in onder andere de detailhandel en groothandel. Daar zijn naar verwachting in 2018 zo’n 33.000 banen extra ten opzichte van het aantal banen nu.
Gloort er dan eindelijk licht aan het einde van de tunnel?