Tijdelijk aanbod: snel inzicht in consequenties van aanpassen pensioenleeftijd naar 68 jaar

19-06-2017

“Door de verhoging van de pensioenleeftijd wordt pensioen goedkoper, dat moet worden gecompenseerd!”. Berichten met dergelijke koppen zien wij de laatste weken voorbij komen in de media.

Zomerscan Pensioen 68.pngZo simpel is het echter niet; zoals vaker ligt het veel genuanceerder! AWVN heeft voor leden een tijdelijk en uniek aanbod om snel inzicht te krijgen in de mogelijke consequenties van deze aanpassing voor u; de zomerscan Pensioen 68.

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar*. Deze verandering van de pensioenleeftijd kan verschillende consequenties hebben: op de pensioenregeling, op de te betalen pensioenpremie en op pensioengerelateerde arbeidsvoorwaarden als ANW-hiaat, ontziemaatregelen en risicoverzekeringen.

Er is geen generiek antwoord te geven op de vraag wat de consequenties voor uw organisatie zijn; dat is grotendeels afhankelijk van uw pensioenregeling(en) en de afspraken in uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling.

Over de zomerscan Pensioen 68
Een ervaren adviseur brengt de consequenties van de aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar voor u in kaart. U ontvangt binnen drie weken een rapport met daarin:
1.    een handzaam overzicht van de consequenties voor uw pensioenregeling, uw pensioenpremie en de pensioengerelateerde arbeidsvoorwaarden in uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling.
2.    relevante oplossingsrichtingen voor uw situatie.
De adviseur bespreekt het rapport met u persoonlijk.

Uw investering
De zomerscan Pensioen 68 is alleen gedurende de zomer beschikbaar (tot 22 september).
De zomerscan kost € 1.750, excl. btw.
Heeft uw organisatie meer dan één pensioenregeling en/of één cao of arbeidsvoorwaardenregeling? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanvragen
U kunt de zomerscan Pensioen 68 tot 22 september 2017 aanvragen via:
- e-mail: pensioen68@awvn.nl
- telefoon: AWVN-werkgeverslijn via 070 – 850 86 05

* Zie nieuwsbericht van 03-11-2016 op www.awvn.nl