SZW op zoek naar bedrijven die over flex willen vertellen

08-09-2015

Het ministerie van SZW is op zoek naar bedrijven die kunnen vertellen over de combinatie flexibiliteit aan werkgeverszijde en zekerheid over werk en inkomen voor werknemers.

​In de veranderende arbeidsmarkt zoeken werkgevers en werknemers samen naar oplossingen waarbij flexibiliteit van het bedrijf samen gaat met zekerheid over werk en inkomen voor de werknemers. Het ministerie van SZW is nog op zoek naar bedrijven die hierover kunnen vertellen.

Het ministerie van SZW voert momenteel een socialemediacampagne over de veranderende arbeidsmarkt. Drie ‘werkbezoekers’ gaan 12 weken lang op onderzoek uit bij organisaties om te kijken hoe werkgevers en werknemers samen oplossingen zoeken voor flexibiliteit voor de werkgever en zekerheid voor de werknemer. Hun ervaringen en bevindingen publiceren zij via verschillende sociale media – Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

De werkbezoekers willen in contact komen bedrijven, waarin werkgevers en werknemers samen zoeken naar een oplossing voor flexibiliteit en bedrijven waar ze een oplossing gevonden hebben. Ook inspirerende voorbeelden van bedrijven, die werk maken om mensen bij ontslag naar een andere baan te helpen of investering in scholing belangrijk is, brengen zij graag in beeld. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een bezoek van de werkbezoekers kunnen e-mailen naar werkgeverslijn@awvn.nl.