Summer school Arbeidsmarktinnovator

15-05-2017

In samenwerking met WZW en een aantal andere partijen neemt AWVN deel aan een Summer School en verzorgt hiervoor een masterclass.

​De veranderingen op de arbeidsmarkt en in wet- en regelgeving vragen om een andere manier van organiseren. Ze vragen om innovatieve oplossingen. We denken vaak vanuit bestaande structuren en missen daardoor kansen. Het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM) biedt een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt. Een kijk waarbij regionale samenwerking, goed werkgever- en werknemerschap, zelfregie en werkzekerheid boven baanzekerheid centraal staan. Het is dé manier om als HRM’er te anticiperen op de arbeidsmarkt van de toekomst.

De HRM’er van de toekomst is een arbeidsmarktinnovator

De Arbeidsmarktinnovator is iemand die zelf op pad gaat en zich ontwikkelt en laat inspireren door de wereld om hem heen. In de Summer School staat het proces van informatie verwerken en toepassen in de praktijk centraal. Hierbij worden inzichten gebruikt vanuit de wetenschap en de kennis en ervaring van alle deelnemers.

Leerlijn door AWVN verzorgd: Werken aan vertrouwen in nieuwe wereld

In deze leerlijn, verzorgt door Erik Groot, directielid AWVN, ga je in op de wereld die verandert in een hoger tempo dan ooit. Technologisering/robotisering, vergrijzing, globalisering en snel veranderende verhoudingen hebben grote gevolgen voor desamenleving, de arbeidsmarkt, organisaties en het individu. Willen we
echter de gevolgen wel onder ogen zien?

Deze leerlijn laat zien welke positie u als individu binnen uw organisatie wilt innemen rondom werken aan vertrouwen. Dit kan een experiment, projectplan of concrete activiteit zijn binnen de organisatie of in samenwerking met andere organisatie.

Bekijk de flyer