Stevige subsidies en concreet advies via het ‘sectorplan procesindustrie’

25-01-2015

Nog te weinig bedrijven in de procesindustrie maken gebruik van de subsidie, die vanuit het sectorplan beschikbaar is.

Het OVP, het O&O-fonds voor de procesindustrie, heeft samen met kenniscentrum PMLF een sectorplan voor de procesindustrie ingediend. Dit plan is enige tijd geleden goedgekeurd en er is een subsidie van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om projecten, gericht op nieuwe instroom van medewerkers en duurzame inzetbaarheid. Er is echter nog weinig gebruikgemaakt van deze subsidie. Bedrijven in de sector die hiervan gebruik willen maken, vinden alle informatie op de site van de OVP.