Inwerkingtreding flexmaatregelen WWZ uitgesteld

04-06-2014

De stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is uitgesteld tot 10 juni. De inwerkingtreding van de flexmaatregelen is inmiddels ook verschoven, en wel naar 1 januari 2015.

De plenaire behandeling van het voorstel voor de Wet Werk en Zekerheid door de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden op 3 juni. Minister Asscher heeft hierbij de Eerste Kamer toegezegd dat de inwerkingtreding van de flexmaatregelen, waaronder de aanzegtermijn, opgeschoven wordt van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Dit geeft werkgevers meer tijd om zich op de wijzigingen voor te bereiden. De overige ingangsdata blijven ongewijzigd.
De Eerste Kamer besloot de stemming over het wetsvoorstel plaats te laten vinden op 10 juni aanstaande. Dan wordt ook gestemd over de tijdens het debat op 3 juni ingediende motie-Backer (D66) c.s. over het monitoren van de werking van de wet (EK 33.818, F).

Marco Veenstra (AWVN)

Meer weten? Meld u aan voor een van de vijf voorlichtingsbijeenkomsten.

Klik hier voor een samenvatting van het plenaire debat in de Eerste Kamer van 3 juni.