Sectorpremies wachtgeldfondsen vastgesteld

28-10-2014

Het UWV heeft de sectorpremies voor 2015 vastgesteld.

​De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het UWV heeft onlangs de sectorpremies voor 2015 vastgesteld.

Uit het overzicht blijkt dat het merendeel van de werkgevers volgend jaar een lagere sectorpremie betaalt. De gemiddelde sectorpremie neemt in 2015 af met 0,52 procent af tot 2,16 procent. De daling is het gevolg van het beginnend herstel van de economie. Het aantal uitkeringen daalt licht, waardoor de WW-lasten lager zijn. De daling geldt niet voor alle werkgevers. Voor 47 sectoren daalt de premie en voor 14 sectoren stijgt deze.

Gemiddeld neemt de premie een half procent af. Van de 47 sectoren die een premiedaling kunnen verwachten zijn er negen met een premieverlaging van meer dan een procent. De grootste premiedalingen vinden plaats bij een aantal industriesectoren (o.a. de sectoren Meubelbouwindustrie, Timmerindustrie en Houten emballage-industrie) en in de zakelijke dienstverlening.
Voor 14 sectoren is een premiestijging berekend. De grootste premiestijging geldt volgend jaar voor werkgevers uit de sector Tabaksverwerkende industrie. Dit is een direct gevolg van de sluiting van de fabriek van Philip Morris. Andere grote premiestijgingen zijn voor de sectoren Havenbedrijven, Schildersbedrijven en Stukadoorsbedrijven.

Door de gunstiger economische ontwikkelingen verbetert de vermogenspositie van de sectorfondsen. Eind 2014 hebben 37 sectoren een negatief vermogen. Eind vorig jaar waren dat er nog 47.

De sectoren Grafische industrie, Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de Grafische industrie en Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit.
Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep van belang en niet de sectorpremie.

Het besluit van het UWV moet door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden goedgekeurd.

Jan Mathies (AWVN); bron: Staatscourant 28 oktober.
Download bijlage 1 en 2: Sectorpremies 2015 en Premies per premiegroep