Hebt u over 2016 het minimale fiscale loon betaald?

05-01-2017

Het salariscriterium reflecteert het minimale fiscale loon dat de medewerker die een 30%-regeling heeft per jaar moet verdienen om de 30%-regeling te houden. Dit criterium is veranderd.

​Al vanaf 1 januari 2012 geldt voor toepassing van de 30%-regeling een salariscriterium. Het salariscriterium reflecteert het minimale fiscale loon dat de medewerker die een 30%-regeling heeft per jaar moet verdienen om de 30%-regeling te houden. Het salariscriterium bedraagt € 36.889 voor 2016 en € 37.000 voor 2017.

Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een Master-diploma geldt een lagere salarisnorm (2016: € 28.041; 2017: € 28.125).

Als het fiscale loon lager is dan het salariscriterium vervalt in principe de 30%-regeling met ingang van het kalenderjaar. Voor 2016 kan de toepassing van de 30%-regeling een probleem zijn als het brutoloon van de medewerker minder bedraagt dan € 52.698.

Advies AWVN
Controleer het fiscale jaarloon van de werknemers met een 30%-regeling goed. AWVN helpt u graag. Bel de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, als u meer vragen hebt of stuur een e-mail naar werkgeverslijn@awvn.nlLees hier meer informatie over de 30%-regeling.

Armand Lahaije