Ruim helft AWVN-leden ontevreden over huidige manier van beoordelen

29-11-2017

Uit het onderzoek, dat AWVN afgelopen maanden onder haar leden hield, blijkt dat ruim de helft van de respondenten het voornemen heeft de P&D-cyclus anders in te richten.

​Veel van de deelnemers zijn op zoek naar een andere aanpak: Het nieuwe beoordelen.

Het nieuwe beoordelen
“De medewerker vooral zelf regie laten nemen, de werkgever faciliteert”, zo schrijft een deelnemer aan het onderzoek. Een ander stelt: “meer toekomstgerichte gesprekken, resultaatgerichte afspraken, actief stimuleren van ontwikkeling en mobiliteit.” Een beoordelingsaanpak, gericht op talentontwikkeling van de medewerker zal bijdragen aan zijn (duurzame) inzetbaarheid, binnen en buiten de eigen organisatie.
Gewenste accentverschuivingen zijn vooral:
•    een meer continue dialoog over resultaten en ontwikkeling
•    meer eigenaarschap van de medewerker voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling
•    meer coachende leidinggevenden die zich primair richten op de inzet en ontwikkeling van het talent van de medewerker.

Schema het nieuwe beoordelen-300dpi-web2.jpgScherp beeld en richtinggevende keuzes
Speelt Het nieuwe beoordelen ook bij u? Voor welke uitdagingen staat uw organisatie en wat betekent dit voor de ontwikkeling van uw medewerkers en organisatie? Wilt u meer accent leggen op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers? Bent u van plan de P&D-cyclus anders in te richten?
Aan de hand van deze praatplaat over Het nieuwe beoordelen helpen wij u graag richtinggevende keuzes te maken over dit actuele topic.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het nieuwe beoordelen? Neemt u dan contact op met het AWVN-kernteam Het nieuwe beoordelen via de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl of 070 – 850 86 05.