Ruim 20 miljoen extra ESF-geld voor duurzame inzetbaarheid

15-07-2015

Er komt ruim 20 miljoen euro extra beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’, om meer mensen langer en productief aan het werk te houden.

 

Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen. Het geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 14 juli aan de Tweede Kamer.

Bedrijven en instellingen kunnen hiervoor van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Een aanvrager kan maximaal 10.000 euro krijgen, op voorwaarde dat het zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt. Bedrijven konden in het najaar van 2014 ook een aanvraag indienen voor Europees geld. Er was toen eveneens ruim twintig miljoen euro beschikbaar. Tweeduizend bedrijven hebben daaraan meegedaan. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.agentschapszw.nl.

Naast de verhoging van de AOW-leeftijd zijn de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt een belangrijke reden om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Op deze manier kunnen werknemers tijdig nieuwe kennis en vaardigheden aanleren om te voorkomen dat ze uitvallen. Zo blijkt uit TNO-cijfers 2014 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) dat werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, meer verzuimen en relatief vaak burn-out klachten hebben.​