Rondetafelgesprek loonontwikkeling

15-09-2016

Op woensdagochtend 14 september sprak de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de loonontwikkeling in Nederland en de betekenis van recente publicaties dat die de laatste jaren achter blijft bij bedrijfswinsten.

Sociale partners, wetenschappers en vertegenwoordigers van CPB, DNB en CBS waren door de betrokken politici uitgenodigd om hierop te reflecteren. Namens de werkgeversverenigingen schoof Harry van de Kraats aan. Van de Kraats is algemeen directeur van AWVN en directeur sociale zaken bij VNO-NCW.

Er bestond opvallend veel overeenstemming over de dynamiek die op dit moment inwerkt op de economie, arbeidsmarkt en daarmee ook de loonvorming. Over het algemeen zijn de cao-lonen (en vooral loonkosten) de afgelopen jaren meegestegen met de arbeidsproductiviteit, bepleitten werkgevers. Echter, uit onderzoek blijkt dat de toename van het aantal zzp’ers en werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt heeft geleid tot relatief lagere beloningen. De oorzaken hiervan zijn grotendeels institutioneel – belastingwetgeving, arbeidsrecht etc. – en oplossingen vragen dan ook een fundamentele heroverweging van deze systemen. Van de Kraats nodigde partijen actief uit mee te denken over nieuwe oplossingen maar waarschuwde dat ‘pleisters plakken’ averechts zou kunnen werken. Ook stelde hij dat hernieuwde economische groei zoals bepleit in NL Next Level altijd de grootste motor voor hogere lonen is.

Zie ook het nieuwsbericht over het ledenonderzoek loonontwikkeling.

Hendrik Noten