Rekenregels 2017

24-11-2016

Het ministerie van SZW heeft de rekenregels 2017 gepubliceerd.

​In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

• Download Rekenregels 1 januari 2017 met bijlagen 

Bron: bericht SZW