Rekenkamer bevestigt ‘zere plekken’ banenafspraak

19-05-2017

'De banenafspraak die ertoe moet leiden dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen zijn voor de kwetsbaarste groep arbeidsbeperkten komt nog onvoldoende uit de verf.' Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.

Algemene rekenkamer verantwoordingsdag 2017 (002).PNGSpoor bijster

In zijn rapportage in het kader van Verantwoordingsdag stelt de Rekenkamer onder meer dat 'de regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV moeizaam verloopt en dat de aanpak in de 35 arbeidsmarktregio’s onvoldoende eenduidig is, waardoor werkgevers het spoor bijster dreigen te raken'. Ook lopen gemeenten volgens de Rekenkamer achter met het vullen van de database met beschikbare kandidaten, wat de kans op een ‘match’ tussen werkgever en werkzoekende verkleint.


Position paper

Half mei heeft De Normaalste Zaak een Position Paper – opgesteld samen met 150 werkgevers – aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Hierin staan de ervaringen van werkgevers en de knelpunten die zij ervaren op hun weg om (meer) inclusieve organisaties te worden.

Onlangs trok VNO-NCW ook al aan de bel over de bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking en bood de nieuwe Tweede Kamer daarover een tienpuntenplan aan.
AWVN is blij dat de Rekenkamer eerdere kritiek van werkgevers bevestigt en hoopt dat er snel verbetering komt in de samenwerking van de publieke aanbodkant en in de kwaliteit en kwantiteit van de ‘kaartenbakken’. Als werkgevers in alle arbeidsmarktregio’s met eenzelfde,  regelluwe en pragmatische set aan regelgeving kunnen werken, zal dat het aantal inclusieve werkgevers, het tempo en de kwaliteit van matches absoluut ten goede komen.