Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze

25-09-2014

Sinds 20 september kunnen personen vanaf 50 jaar (was: 55 jaar) gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. Ook andere voorwaarden van de regeling zijn versoepeld.

Door de economische crisis is het risico op langdurige werkloosheid onder ouderen toegenomen. Het kabinet wil daarom oudere werkzoekenden ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen.
In aanvulling daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden.
Het Actieplan 55pluswerkt is gestart op 1 juli 2013 en bestaat uit de volgende onderdelen:
• netwerktrainingen en inzet adviseurs werkgeversdienstverlening
• inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers
• subsidie voor scholing en plaatsing.

Inmiddels is gebleken dat de arbeidsmarktproblemen van 50-plussers niet sterk afwijken van die van de groep 55-plussers. De daling van de werkhervattingkansen zet scherp in vanaf 50 jaar en zet bij hogere leeftijd in sterkere mate door.

Om die reden kunnen sinds 20 september 2014 ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar.

Ook andere voorwaarden zijn versoepeld:
• voor subsidie voor scholing kan ook een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) in aanmerking komen
• voor subsidie voor scholing kan ook scholing in aanmerking komen met als oogmerk dat betrokkene als zelfstandig ondernemer of freelancer arbeid gaat verrichten
• het maximale bedrag van de scholingsvoucher wordt verhoogd tot maximaal € 1.000
• de termijn voor de subsidieaanvraag voor scholing wordt verruimd: tot uiterlijk twee weken na aanvang van de scholing kan de aanvraag ingediend worden
• De looptijd van de regeling wordt met één jaar verlengd tot 1 januari 2018.

Jan Mathies (AWVN)