Rechter wijst eis ambtenarencentrales af

18-11-2016

Rechter wijst eis van ambtenarencentrales tot nader overleg over het wetsvoorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" van de hand.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 17 november 2016 de vordering van vier ambtenarencentrales om minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te dwingen om met hen overleg te voeren - en op bepaalde punten overeenstemming te bereiken - over het wetsvoorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" afgewezen.

Invoering van het wetsvoorstel brengt mee dat een groot deel van het overheidspersoneel een andere rechtspositie krijgt: de ambtenaren worden in het vervolg beschouwd als 'gewone' werknemers met een arbeidsovereenkomst in plaats van een 'aanstelling'. Het voorstel was op 8 november door de Eerste kamer aangenomen, zie dit nieuwsbericht van AWVN

Of de ambtenarencentrales het bij deze uitspraak zullen laten, of dat zij verder willen procederen, is nog niet bekend.

Hier vindt u de uitspraak van de rechter.

Marco Veenstra (AWVN)