Rechtbank: crisisheffing mag

07-05-2014

De crisisheffing die het kabinet heeft ingevoerd, is niet in strijd met de wet en internationale verdragen.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Verschillende bedrijven, waaronder voetbalclubs, hadden bezwaren aangetekend tegen de heffing. Volgens de rechtbank valt de maatregel echter onder de ruimte die een wetgever heeft om beleid te maken, ondanks dat deze met terugwerkende kracht is ingegaan.
De crisisheffing zou aanvankelijk eenmalig zijn. De regeling is echter verlengd, zodat ook over het afgelopen jaar extra loonbelasting betaald moet worden. Tegen die verlenging is ook weer protest aangetekend.

Het kabinet liet werkgevers over 2012 16 procent extra loonbelasting betalen voor lonen boven de € 150.000. De opbrengst, ongeveer 628 miljoen euro, gebruikte het kabinet om het begrotingstekort terug te dringen. 

Bron nu.nl