Reactie Prinsjesdag 2014: arbeidsrecht en ontslagrecht

17-09-2014

Op het gebied van het arbeidsrecht en ontslagrecht wordt een aantal van de reeds genomen maatregelen de komende tijd verder uitgewerkt.

Het eind 2013 ingediende voorstel voor de Wet Werk en Zekerheid is in juli dit jaar door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet bevat voor veel werkgevers belangrijke wijzigingen van het flexrecht en het ontslagrecht die in 2015 van kracht zullen worden.

Een aantal wijzigingen van het flexrecht gaat al per 1 januari aanstaande in, maar de belangrijkste wijzigingen worden per 1 juli volgend jaar van kracht. Het gaat dan om de aanpassing van de ketenregeling, de bepaling die regelt na hoeveel contracten voor bepaalde tijd er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat, en ingrijpende wijzigingen van het ontslagrecht. Vanaf 1 juli volgend jaar kan de werkgever niet meer kiezen of hij voor het ontslag naar UWV of de kantonrechter gaat, maar wordt de route verplicht voorgeschreven. UWV voor ontslagen om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, en de kantonrechter voor de rest. Daarnaast wordt er per 1 juli een wettelijk verplichte transitievergoeding van kracht, die de werkgever moet betalen als een dienstverband van ten minste twee jaar op zijn initiatief wordt beëindigd of niet wordt voortgezet.

AWVN heeft hier al uitvoerig over bericht, een gedetailleerde samenvatting van de Wet Werk en Zekerheid is op onze ledensite te vinden. Dit najaar wordt er nog een aantal uitvoeringsregelingen uitgewerkt met betrekking tot het ontslagrecht. Uiteraard zal AWVN hier uitvoerig over berichten als deze bekend zijn.

Marco Veenstra, adviseur juridische zaken