Prijs voor werkgevers die kansen bieden aan mensen met arbeidsbeperking

01-05-2014

Werkgeversvereniging AWVN reikt meerdere prijzen uit aan organisaties die succesvol kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking: de AWVN-trofee Inclusief werkgeven. Alle Nederlandse werkgevers kunnen voor de prijzen in aanmerking komen.

Werkgeversvereniging AWVN beloont organisaties die zich onderscheiden op het vlak van goed werkgeverschap. AWVN reikt daartoe jaarlijks een trofee uit. Dit jaar is het thema Inclusief werkgeven. Daarom zijn we voor de AWVN-trofee Inclusief werkgeven op zoek naar bedrijven die succesvol kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Vele werkgevers zoeken al naar mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking (bijvoorbeeld Wajongeren, WWB’ers) aan het werk of aan een werkervaringsplek te helpen. Inclusief werkgeven noemen we dit. Die bedrijven hebben heel verschillende redenen om inclusiever te willen worden: de gemaakte afspraken uit het Sociaal akkoord nakomen, is er één van. Andere redenen zijn bijvoorbeeld vergroten van innovatiekracht en marktaandeel, maken van een efficiëntieslag in de werkprocessen, voorblijven van krapte op de arbeidsmarkt, invulling van de maatschappelijke betrokkenheid, invulling geven aan de Participatiewet of aan al gemaakte cao-afspraken.

Logo WGI prijs.JPG​Het doel achter Werkgevers gaan inclusief is het creëren van 7.500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die belofte heeft AWVN minister Asscher (SZW) gedaan. Eind 2015 moet het zover zijn.
De werkgeversvereniging werkt in dit ambitieuze project samen met De Normaalste Zaak en vooral met zoveel mogelijk Nederlandse werkgevers. Meer weten over inclusief werkgeven? Kijk hier op de site van AWVN of op werkgeversgaaninclusief.nl.

 
AWVN wil inclusief werkgeverschap zo breed mogelijk onder de aandacht brengen en nodigt nadrukkelijk ook organisaties uit die geen lid zijn van AWVN om zich te kandideren voor de prijs. Iedereen kan een organisatie voor deze prijs aandragen, ook organisaties die zelf kans denken te maken. De directie van AWVN beoordeelt de inzendingen. De hoeveelheid inzendingen en de kwaliteit ervan bepalen hoeveel prijzen er dit jaar worden uitgereikt.

Waaraan moet een organisatie voldoen?
Om voor de AWVN-trofee Inclusief werkgeven in aanmerking te komen, moet een organisatie in 2014 aantoonbaar een of meerdere personen uit de doelgroep duurzaam aan werk hebben geholpen. Denk daarbij niet alleen aan functies aan de onderkant, maar ook aan functies daarboven. Alleen het aanbieden van een meewerkstage is te mager.
Ook is de winnende organisatie actief bezig andere werkgevers uit te dagen en te helpen om meer mensen uit de doelgroep te plaatsen, of is hiertoe bereid.
Aanvullend vragen we aan degene die een organisatie nomineert, te onderbouwen waarom juist de genomineerde organisatie onderscheidend is. Het gaat dan om argumenten als: er zijn vele nieuwe banen gecreëerd, de wijze van plaatsen is bijzonder of heel origineel of de nieuw gecreëerde baan is (binnen de branche of regio) een voorbeeld voor anderen of door anderen gevolgd. Er zijn vele goede argumenten denkbaar.

Wat kunnen organisaties winnen?
De winnende organisaties krijgen de AWVN-trofee Inclusief werkgeven. Deze wordt uitgereikt door algemeen directeur Harry van de Kraats. Verder krijgen prijswinnaars een bedrijfsreportage met foto’s in vakblad Werkgeven en ruimschoots aandacht op sociale media, gratis één functiebeschrijving (gejobcarved of niet) voor iemand met een beperking én gelegenheid om de eigen case als best practice te presenteren tijdens een bijeenkomst aan leden en AWVN-adviseurs om het positieve signaal verder te helpen verspreiden.

Kandidaat melden?
Wilt u een organisatie kandideren voor de AWVN-trofee Inclusief werkgeven, meld u dit dan via de AWVN-Werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl of 070 - 850 86 05. We vragen u vervolgens om de contactgegevens van de organisatie, de contactpersoon en de motivatie waarom u het bedrijf aanmeldt. Aan kandidaten vragen wij regio, branche, bedrijfsomvang en het aantal mensen met een beperking dat duurzaam aan werk is geholpen. Let op: plaatsingen tellen mee vanaf 1 januari 2013!