AWVN: 'Opmerkelijke koopkrachtstijging via cao's'

23-06-2016

Den Haag, 23 juni 2016 - Ondanks een gematigde loonstijging gaan werknemers er dit jaar fors in koopkracht op vooruit. 

Een gemiddelde cao-loonstijging in combinatie met een inflatie, die veel lager uitpakt dan eerder werd verwacht, zorgt ervoor dat werknemers er meer dan 3 procent op vooruit gaan.

Dat schrijft werkgeversvereniging AWVN in de tussenevaluatie van het cao-overleg in 2016 die vandaag openbaar wordt gemaakt. De werkgevers tonen zich blij met de loonafspraken. ‘Koopkrachtstijging is in het bijzonder goed voor bedrijven en bedrijfstakken die van de binnenlandse markt afhankelijk zijn. En dat zijn juist de sectoren die het de afgelopen jaren erg moeilijk hadden. Het kan bijna niet anders of deze uitkomsten van het cao-overleg dragen bij aan het economische herstel.’

AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van het Nederlandse bedrijfsleven, is minder te spreken over andere aspecten van het cao-seizoen. Zo worden naar het idee van de werkgevers veel te weinig concrete afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en onderdelen daarvan. Duurzame inzetbaarheid betreft maatregelen die werkenden helpen om langer werkend actief te kunnen blijven. Volgens AWVN worden bijvoorbeeld veel te weinig afspraken gemaakt over het leeftijdsneutraal maken van arbeidsvoorwaarden.

AWVN: ‘De nadruk ligt in de tot nu toe gemaakte cao-afspraken veel te veel op loon. Voor de arbeidsmarkt van de toekomst, dus óók voor werkenden, zou het veel verstandiger zijn om meer aan duurzame inzetbaarheid te doen.’

Overigens verwachten de werkgevers dat het aantal afspraken op dat vlak de komende tijd zal toenemen. ‘Duurzame inzetbaarheid betreft in de kern investeringsvraagstukken – investeren in mensen. Met het aantrekken van de economie trekt ook het investeringsklimaat aan. Er ontstaat dus in de toekomst mogelijk ruimte voor duurzame inzetbaarheid.’

AWVN wil de komende tijd extra aandacht vragen voor het scheppen van werk voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, met name door ‘inclusief ondernemen’. Als de trend doorzet dat bedrijven zich openstellen voor arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en andere ‘zwakke’ groepen, verkleint dat een groot maatschappelijke vraagstuk, aldus de werkgeversvereniging vandaag op een bijeenkomst in Utrecht. AWVN vindt het in dat verband wel wenselijk dat de doelgroep van de Participatiewet veel breder wordt. Nu betreft dat alleen mensen die geacht worden nooit zelfstandig het minimumloon te verdienen.

AWVN’s Tussenevaluatie cao-seizoen 2016 is hier te downloaden.