De oplossingsstrategie van de flexibele werknemer

07-08-2015

Oproep tot deelname aan onderzoek over flexwerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam.

​De trend naar meer flexibele vormen van werk is in volle gang. Op dit moment is er nauwelijks bekend wat een groeiend aantal flexwerkers betekent voor de effectiviteit en de arbeidsverhoudingen in een organisatie.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam willen dit onderzoeken. Loopt uw organisatie ook tegen deze vraag aan, dan kan dit onderzoek u verder helpen. AWVN ondersteunt dit initiatief tot onderzoek van harte.

Flexwerkers hanteren waarschijnlijk andere strategieën om problemen op het werk op te lossen dan mensen met een vast contract. Zo blijken flexwerkers veelal informele steun te zoeken bij directe collega’s en minder vaak te kiezen voor collectieve belangenvertegenwoordiging. De onderzoeksvraag is of zulke oplossingsstrategieën problemen van flexwerkers voorkomen, oplossen of juist verergeren. Om de oplossingsstrategieën van flexwerkers in kaart te brengen, wordt onderzoek gedaan in een aantal organisaties.

Maak alstublieft uw interesse kenbaar. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De deelnemende organisaties ontvangen na afloop een rapportage. Het rapport bevat naast een samenvatting van het onderzoek ook de mogelijkheid om uw eigen organisatie (anoniem) te vergelijken met de andere deelnemende organisaties.

Meer weten? Neem contact op met Arjen Verhoeff (verhoeff@awvn.nl).