No-riskpolis Wajong en Participatiewet in 2015 gelijk

22-01-2015

In 2015 kunnen werkgevers voor gemeentelijke kandidaten op een garantiebaan gebruikmaken van een no-riskpolis die gelijk is aan de bestaande polis voor Wajongers.

Dat is goed nieuws voor werkgevers die een werkzoekende met een beperking aan de slag willen helpen. 

VNG en UWV hebben voor het jaar 2015 deze afspraak gemaakt over de no-riskpolis voor de gemeentelijke doelgroep van de banenafspraak in het kader van de Participatiewet.

Met de no-riskpolis zijn werkgevers die iemand uit de doelgroep voor de banenafspraak aannemen, gevrijwaard van de verplichting om loon door te betalen bij ziekte. De ervaring leert dat werkgevers hechten aan een no-riskpolis bij het in dienst nemen van werknemers uit deze doelgroep.

Het succes van de no-riskpolis schuilt er ook in dat deze snel na de ziekmelding wordt verwerkt en uitgekeerd aan de werkgever.

Lees het volledige bericht op de site van de VNG.