Vast en flex: motieven werkgevers en werknemers

04-11-2016

Het Verwey-Jonker instituut heeft gisteren tijdens een bijeenkomst in de Burcht in Amsterdam haar onderzoek naar motieven van werkgevers en werkenden voor de keuze tussen vast en flex werken bekendgemaakt.

Tijdens de presentatie lichtten de onderzoekers, Marian van der Klein en Monique Stavenuiter, het onderzoek en de resultaten toe.
Het eerste deel van het onderzoek geeft een goed beeld van de motieven van werkgevers om te kiezen voor de contractvorm: vast in verband met de kwaliteit van de dienstverlening/productieproces en om de beschikbaarheid van personeel te kunnen garanderen, tijdelijk voor het in toom houden van de kosten, om pieken op te kunnen vangen en om arbeidsvoorwaardelijke risico’s die uit wet- en regelgeving (Wwz en doorbetaling bij ziekte) voortvloeien, te beperken. Ook gaat het onderzoek nader in op branchespecifieke voorkeuren en op de bereidheid van werkgevers om meer te investeren in flexwerkers.
Het tweede deel van het onderzoek gaat over voorkeuren voor vast en flex van werkenden. Behoefte aan vastigheid op het gebied van werk en inkomen, staat op nummer één - ongeacht leeftijd, maar wel afhankelijk van levensfase en gezinssamenstelling. In veel gevallen blijkt er geen sprake te zijn van een keuze.


COVER-SAMENVATTING-ZOEKEN-NAAR-ZEKERHEID2.png

​Samenvatting van het onderzoek
Zoeken naar zekerheid in vast en flexibel werk
Downloaden

315016_Vast_150.jpg

Onderzoek deel 1 (werkgeversvoorkeuren)
Vast en flex in vele vormen 

Werkgevers, bedrijven en sectoren over flexibele arbeidscontracten.
Downloaden

314020_nieuwe_generatie_150.jpg

Onderzoek deel 2 (voorkeuren werkenden)
Een nieuwe generatie, een nieuw geluid?
Werkenden (in spe) over vaste en flexibele contracten.
Downloaden


Margreet Xavier (AWVN)