Aantal managers daalt

22-09-2015

Terwijl de omvang van de werkzame beroepsbevolking in Nederland groeit, daalt het aantal managers.

​In een jaar tijd is dit aantal met 8 procent afgenomen van 531.000 tot 490.000. Dit komt voornamelijk doordat er minder mannelijke managers zijn. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.

Positie van vrouwen verbeterd
Hoewel vrouwen nog steeds de minderheid vormen is hun aandeel in de managementlagen van bedrijven en organisaties het afgelopen jaar licht toegenomen van 24 naar 26 procent. In totaal zijn acht van de honderd werkende mannen manager. Bij vrouwen is dit ruim drie op de honderd.
Maar waren er in het tweede kwartaal van 2014 nog 400.000 mannen werkzaam als manager, een jaar later zijn dat er nog 361.000. Bij vrouwen was er daarentegen nauwelijks sprake van een afname. Dit aantal daalde van 130.000 naar 128.000.

Managementlaag wordt dunner
In een jaar tijd is het totale aantal managers van 531.000 teruggelopen tot 490.000. Bijna een op de zeventien werkenden is nu manager tegen iets meer dan een op de vijftien een jaar geleden. De afname is vooral groot bij managers in de gespecialiseerde dienstverlening (-9.000), zoals in het verzekeringswezen en financiële dienstverlening, en managers productie (-8.000).

Kijk voor het volledige bericht op de website van het CBS.