Meer controle naleving arbeidsvoorwaarden EU-werknemers

19-10-2015

Medio 2016 krijgen EU-overheden meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven.

Door de invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Zo moet een eigenaar van een Belgisch bedrijf dat in Nederland een brug wil bouwen, melden welke medewerkers aan de brug werken en hoe lang ze komen werken. De ministerraad heeft met de deze meldingsplicht, die op 18 juni 2016 van kracht moet zijn, ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals eerder aangekondigd gaan de Inspectiediensten uit de lidstaten ook meer gegevens uitwisselen en wordt het gemakkelijker boetes over de grens te innen.

In juni werd al bekend dat het voorstel van Asscher om de detacheringsrichtlijn aan te passen, steun krijgt van Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. Eerder leek Asscher nog alleen te staan in zijn roep om de richtlijn aan te passen. Inmiddels heeft de minister zijn ideeën voor een verandering van de richtlijn, ondertekend door de verschillende Europese ministers, aan Europees Commissaris Thyssen gestuurd. De Europese Commissie komt naar verwachting eind dit jaar met voorstellen om het vrij verkeer van diensten en werknemers eerlijker te maken.

De volledige tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: nieuwsbericht ministerie van SZW