Internetconsultatie minimumuurloon

21-04-2017

Hoewel alle werknemers ten minste het wettelijk minimumloon moeten verdienen blijkt in de praktijk dat het uurloon van werknemers  die het minimumloon verdienen kan verschillen.

​Uitgangspunt is namelijk een volledige werkweek in een sector of cao. Dit schept soms verwarring als mensen geen volledige werkweek werken of 2 banen hebben in verschillende sectoren. Ook leidt het omrekenen soms tot discussie bij de handhaving van het wettelijk minimumloon.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit oplossen met een wetsvoorstel dat op 19 april 2017 voor internetconsultatie is voorgelegd. Het wetsvoorstel heeft als doel dat de systematiek eerlijker wordt, beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt en beter te handhaven is. Het aantal uur voor de vaststelling van het wettelijk minimum uurloon wordt straks vastgesteld op basis van de gemiddelde werkweek in cao's.  Op dit moment zou dat betekenen dat een uurloon wordt vastgesteld op het wettelijk minimumloon gedeeld door 37,4 uur.

Reageren op het wetsvoorstel is mogelijk tot 31 mei 2017. Het is aan een volgend kabinet om te bepalen wat ze met de uitkomsten van de internetconsultatie doet.

Bekijk de bijbehorende tekst van het wetsvoorstel