Inspiratie voor werkgevers: inclusieve business cases uit eigen branche

10-05-2017

AWVN en SBCM, A&O-fonds en kenniscentrum voor de Sociale Werkbedrijven, hebben het ‘Branchemodel inclusief werkgeven’ ontwikkeld.

​Hiermee kunnen branches hun leden ondersteunen om bij te dragen aan de banenafspraak. Het model wordt op maat gemaakt en bevat dan branchespecifieke functies en taken voor mensen met een beperking, geeft praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing. 

Elke brancheorganisatie kan gebruikmaken van het model en dit, met hulp van AWVN en SBCM, toespitsen op de eigen situatie. Zo krijgen de organisaties binnen die branche (of sector) voorbeelden van inclusief werkgeven bij vergelijkbare werkgevers – om te zien wat er mogelijk is, wat het opbrengt en wat de kosten zijn. Dit verlaagt de drempel voor werkgevers en kan hen inspireren om in hun organisatie ruimte te maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en zo bij te dragen aan de banenafspraak.

Het Branchemodel inclusief werkgeven laat zien welke functies en taken in een bepaalde branche geschikt zijn voor mensen uit de doelgroep, geeft concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing. Hiermee doen directeuren, P&O-adviseurs en controllers voldoende kennis op om werk te maken van het plaatsen van mensen uit de doelgroep.

Primair onderwijs
Het eerste model inclusief werkgeven dat speciaal voor een sector is uitgewerkt, is dat voor het primair onderwijs. Hierin staan onder andere voorbeelden van functies die schoolbesturen kunnen creëren voor mensen uit de Participatiewet.
Bekijk het ‘Sectormodel inclusief werkgeven voor het primair onderwijs

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Branchemodel inclusief werkgeven? Neem dan contact op met AWVN via werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05